خدمت کریمانه در کمیته امداد
آقای مهدوی زاده
در جلسه ای که روز دوشنبه مورخ 6 اسفند 97  با حضور آقایان حسن یحیی و حسن فرخ از معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) تشکیل شد اقدامات صورت گرفته در دهه کرامت 97 توسط کمیته امداد و همچنین برنامه های این کمیته برای دهه کرامت سال آینده مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه ای که روز دوشنبه مورخ 29 بهمن 97  با حضور آقایان حسن یحیی و حسن فرخ از معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) تشکیل شد اقدامات صورت گرفته در دهه کرامت 97 توسط کمیته امداد و همچنین برنامه های این کمیته برای دهه کرامت سال آینده مورد بررسی قرار گرفت.
آقای یحیی در این جلسه برگزاری اردوی زیارت اولی ها به مشهد مقدس و جشن روز دختر برای حدود 26 هزار نفر از افراد تحت پوشش را از جمله برنامه های کمیته امداد اعلام کردند و خواستار توجه به گردآوری محتواهای تولیدی دستگاه ها توسط دبیرخانه شورا شدند.
وی همچنین تشکیل و برگزاری جلسات منظم کارگروه های شورا را در برگزاری باشکوه تر برنامه های این دهه موثر دانستند.
آدرس: http://keramat.org/1300/خدمت_کریمانه_در_کمیته_امداد